विकास सन्दर्भमा खानेपानी प्रणालीका समस्याहरू समाधान गर्न किन सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) महत्त्वपूर्ण छ

विकास सन्दर्भमा खानेपानी प्रणालीका समस्याहरू समाधान गर्न किन सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) महत्त्वपूर्ण छ

Uncategorized
के विश्वभरि बनेका खानेपानीका आधारभूत संरचनाहरुले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) ६: "सबैकालागि स्वच्छ पानी सरसफाइको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्ने” पूरा गर्छ? यस प्रश्नको जवाफ ढुक्कका साथ 'हो' भनेर दिनु ठूलो कुरा हुनेछ र संस्थागत प्रयास र खानेपानी योजनाको संख्यामा भएको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यस दिगो विकासका लक्ष्यतर्फ भएको प्रगतिमा उत्सव मनाइरहनुपर्छ । तथापि, यो त्यति सजिलो कुरा होइन । जब खानेपानी योजना निर्माण हुन्छ, पानी संचालन भइरहनका लागि निरन्तर प्रयत्नको आवश्यक पर्दछ । उदाहरणका लागि, नेपालको पछिल्लो रिपोर्ट (२०१४) ले देशमा रहेका ५०% खानेपानी योजनाहरु मात्र राम्ररी काम गरिरहेको देखाउँछ[१]  यसको अर्थ, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरूले अझै पनि यो अत्यावश्यक तरल पदार्थ पाउन सकेका छैनन् वा गम्भीर अवरोधहरूको सामना गरेका छन् । उदाहरणका लागि, प्रति दिन सीमित घण्टा मात्र र/वा गुणस्तरहीन पानी प्राप्‍त…
Read More
Groundwater recharge using rainwater, a reliable and sustainable system to address increasing urban water demand of Kathmandu Valley

Groundwater recharge using rainwater, a reliable and sustainable system to address increasing urban water demand of Kathmandu Valley

activities
Groundwater has been one of the major sources of water for the people of Kathmandu valley since ages. Stone spouts and wells were commonly used means to get access to the groundwater in the valley. Before the introduction of piped household tap system in the Kathmandu Valley, the majority of people depended on either stone spouts or dug wells to fulfil their water need for household and drinking water purposes. (more…)
Read More
Waste Trails: travelling with the household waste in Kathmandu

Waste Trails: travelling with the household waste in Kathmandu

activities
The South-Asian region, home to nearly one quarter of the worlds’ population, is witnessing fast urban growth, economic development and growing consumerism, resulting in a rapid increase of Municipal Solid Waste (MSW) that is expected to nearly triple between 2010 and 2025. At the same time, MSW management remains inadequate, leading to a wide range of local environmental problems that accumulate to a wide reaching global environmental issue that calls for systematic local but also global solutions. (more…)
Read More